anastasia_beach

anastasia state park beach

Boardwalk across the dunes takes you to a pristine 4-mile long beach at Anastasia State Park in St. Augustine.