bahia-honda-sanspur-beach-k

Sandspur Beach at Bahia Honda State Park in the Florida Keys

Sandspur Beach at Bahia Honda State Park in the Florida Keys